Kullanıcı Sözleşmesi

MELEK YATIRIM PLATFORMU İNTERNET SİTESİ KULLANIM ŞARTNAMESİ

“İşbu www.melekyatirimplatformu.com isimli siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar" da yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz.

KULLANIM KOŞULLARI VE HUKUKİ ŞARTLAR
 • Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız.
 • Bu sitede yer alan bilgiler yasal mevzuat esas alınarak bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Mevzuat değişiklikleri, bu siteyi kullanan kullanıcılar tarafından ayrıca takip edilmelidir. Mevcut mevzuat içeriğine uygunluk açısından tüm çabalar gösterilmesine rağmen, bu yayının içerdiği bilgiler okuyan kişinin amaçları için yeterli olmayabilir veya ilgili okuyucu için ihtiyaç olan bir konuyu kapsamayabilir. Bu yayındaki bir maddenin uygulanmasından veya uygulanmamasından doğacak herhangi bir zarar için Türk Ekonomi Bankası A.S. sorumlu kabul edilemez. Okuyucular bu bilgilendirme notu içeriğini profesyonel tavsiye almaksızın uygulamamalıdır. Siteye erişim yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler, 
 • www.melekyatirimplatformu.com internet sitesinde yer alan/ yer alabilecek projelerle ve/veya her türlü bilgi ve içerikle ilgili olarak kendi özgür iradeleriyle girişebilecekleri her türlü yatırımlar nedeniyle sadece kendilerinin sorumlu olduklarını, site kullanıcılarının yatırım yapma vb. her türlü kararlarından dolayı Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu sitede yer alan yatırım ve girişimlerle ilgili olarak Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin yazılı veya sözlü beyanına veya www.melekyatirimplatformu.com sitesinde yer alan projeler, yatırımcı bilgileri vb. fikir ve buluşlara güvenerek işlem yapmadıklarını, www.melekyatirimplatformu.com internet sitesinde yer alan bilgi ve içeriklerin her ne nam altında olursa olsun yatırım tavsiyesi ve/veya site kullanıcılarını yönlendirme niteliği taşımadığını, işbu internet sistesinde yer alan bilgilerle ilgili olarak girişilebilecek her türlü iş ve işlemin tüm risklerinin kendilerine ait olduğunu peşinen gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. 
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş., www.melekyatirimplatformu.com internet sitesinde yer alan bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş şartnamenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak şartnameyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Site kullanıcısı, burada yer alan hüküm ve şartlardan herhangi birini ihlal etmesi durumunda Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin bu husustaki her türlü zararını derhal tazmin edeceğini, bu sitede yer alan bilgilerin tamamen gizli olduğunu, bu bilgiler ile ilgili olarak herhangi bir şekilde gizliliği ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • www.melekyatirimplatformu.com internet sitesinde yer alan bağlantı, kişi ve kuruluş adresleri veya bu sitede yer alan ve site içeriğinde yer alan diğer her türlü konu, her ne nam altında olursa olsun Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin anılan kişi ve kuruluşlarla herhangi bir hukuki ilişki içerisinde olduğu ve/veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği ve/veya onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmez. Bu bağlantıların amacı bilgi vermektir. Site kullanıcısı, bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi işbu kullanım koşulları ve hukuki şartlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, bu site içeriğinde yer alan bilgilerin kullanımından tamamen site kullanıcısı sorumlu olacaktır. Aynı şekilde, www.melekyatirimplatformu.com, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde www.melekyatirimplatformu.com'un hiçbir kontrolü olmadığı için, www.melekyatirimplatformu.com'un linklerinin gösterdiği internet sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını, bu internet siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin böyle herhangi bir internet sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.
 • Bu siteyi kullanan kişiler, bu siteye şifreli ya da şifresiz olarak giriş yapmakla, işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar" da yer alan hüküm ve şartların tamamıyla ve bu metnin ayrılmaz bir parçası olan www.melekyatirimplatformu.com "Gizlilik Politikası" hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmiş bulunmaktadır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş., "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar", www.melekyatirimplatformu.com "Gizlilik Politikası" ve bu sitedeki diğer talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
 • Site kullanıcısı, bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağını taahhüt etmektedir. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak vb. hukuka aykırı fiil ve işlemler, site kullanıcısının hukuki ve cezai sorumluluğuna yol açacaktır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.
 • www.melekyatirimplatformu.com sitesinin tüm hakları Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nindir. İşbu internet sitesinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve/veya belirtilen ilgilisine aittir. Bu internet sitesinde yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler vb.), ulusal ve uluslararası kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile korunmaktadır. 
 • Kullanıcı internet sitesi dahilinde bulunan ürünleri, bilgileri, her türlü veri tabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel ve sair imgeleri, video klipleri, dosyaları, katalogları, listeleri vb. internet sitesine ait tüm unsurları kısmen ya da tamamen çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, çevrimiçi ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz. Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal Site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz. 
 • Site'den alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© 2013, Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz.
 • İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda site kullanıcısına hiç bir hak bahşetmemektedir. Site kullanıcısı, bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Yasaya aykırı kullanımdan doğan tüm kişi ve kuruluşlar aleyhine dava açma ve/veya Cumhuriyet Savcılıklarına vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yasal işlemlerin başlatılması için gerekli müracaatların yapılması hakkı saklıdır.
 • www.melekyatirimplatformu.com sitesinde; kullanıcılar, internet sitesini kullanırken küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Kullanıcıların internet sitesi içeriğinde yer alan bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.
 • İşbu internet sitesinin kullanılmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmış olup; site kullanıcısı işbu yetki düzenlemesinin ilgili yasalarda yer alan genel yetkili mahkemelerin yetkilerini bertaraf etmeyeceği hususunu kabul ve taahhüt etmiştir.

www.melekyatirimplatformu.com sitesinin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, sahibi Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır