turkiye-uygulama-ihracatinda-zorlaniyor

Türkiye uygulama ihracatında zorlanıyor

15.02.2016

25 milyar dolar hacimli küresel mobil uygulama pazarı, dünyanın dört bir yanından geliştiricilerin iştahını kabartıyor. 2020’de hacminin 50 milyar doları aşağı öngörülen pazarın kazanan ve kaybedenleri Mozilla Foundation tarafından desteklenen Carbiou Digital imzalı “Digital Winners & Losers of Global App Economy 2016” raporunda incelendi.

37 ülkenin ele alındığı araştırmada Türkiye ve diğer 18 ülke düşük gelir grubunda değerlendiriliyor ve küresel uygulama pazarı gelirlerinin yalnızca yüzde 1’ini alıyor. Geliştiricilerin yalnızca yüzde 12’si aylık 10 bin doların üzerinde gelir elde ederken, bu geliştircilerin büyük çoğunluğu yüksek milli gelire sahip ülkelerden. 

Türkiye kendi kategorisinde öne çıkıyor

Araştırmanın ortaya koyduğu ilginç bulguların başında, milli gelirleri yüksek olan ülkelerin daha fazla geliştiriciye sahip olduğu yer alıyor. Türkiye, kendisiyle birlikte düşük gelir sınıfında yer alan Vietnam ve Belarus ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir geliştirici nüfusa sahip. Rapora göre bu ülkelerde her bir milyon kişi başına sırasıyla 2.5, 2.8 ve 6.1 geliştirici düşüyor. 

Türkiye yerel uygulama üretiyor

Türkiye’nin görece yüksek geliştirici nüfusu, küresel pazardan ziyade yerel pazarda daha etkin konumda. Türkiye’deki mobil cihaz sahiplerini daha iyi anlayan ve dil bariyerine takılmayan yerli geliştiriciler, çoğunlukla Türkiye’ye özel uygulamalar geliştirmeyi tercih ediyor. Türkiye’deki geliştiricilerin uygulamalarının yüzde 79’u yalnızca Türkiye uygulama mağazalarında listeleniyor.

Mobil uygulama ve oyunların çoğunluğu için ana gelir kaynağı reklam ve Türkiye gibi düşük gelirli ülkelerde geliştiricilerin bu yolla büyük gelirler elde etmeleri pek mümkün değil. Tayvan ve Hindistan gibi ülkelerden geliştiriciler, gelirlerinin yalnızca 5 gibi küçük bir bölümünü kendi ülkelerinden elde ettiklerini belirtiyor. Bu nedenle son dönemde başarılı olan yerli mobil uygulamaların küresel odaklı geliştirildikleri görülüyor.

Uygulama ihracatı

Türkiye’de görülen uygulama ihracatı çabası aslına bakılırsa bir küyerelleşme örneği. Geliştiriciler, dil bariyerini alt edip, uygulamalarını olabilecek en kalabalık hedef kitleye hitap eder şekilde tasarlamaya özen gösteriyor. Uygulama ihracatı tüketim kültürünün geleneklerini devam ettirircesine, yüksek gelirli ülkelerden düşük gelirli ülkelere doğru gerçekleşiyor.

Yüksek milli gelir sahibi ülkelerden geliştiricilerin yalnızca yüzde 29’u ihracat yapamadıklarını belirtirken, ABD’de bu oran yüzde 3’e düşüyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu düşük gelirli ülkelerde ise uygulamalarını dünyaya açamayan geliştiricilerin oranı yüzde 69 seviyesinde.

Mobil uygulamaların ana dağıtım kanalları Google Play ve Apple App Store kurallarının, gelirlerin denngesiz dağılımında rol oynadığı aşikâr. Ayrıca, bir dönem yasaklanan fakat yeniden izinli hale gelen reklam engelleme yazılımlarının, mobilde reklam gelirlerini baltaladığını unutmamak gerekiyor. Uluslararası başarı hedefleyen geliştiricilerin, farklı gelir ve iş modelleri kurgulayarak dünyaya açılması gerekiyor.


Melek Yatırım Platformu