turkiye-girisimcilik-icin-en-elverisli-ulkelerden

Türkiye, girişimcilik için en elverişli ülkelerden

06.11.2014

BNP Paribas tarafından hazırlanan global girişimcilik raporu yayınlandı. BNP Paribas Wealth Management tarafından hazırlanan rapor, 17 farklı ülkeden alınan örneklem verilerle Avrupa, Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Doğu bölgelerine bir ışık tuttu. Araştırmaya, 2.500'den fazla ultra yüksek varlıklı birey katıldı ve hem girişimci hem de melek yatırımcı rolleriyle ilgili önemli veriler elde edilmesini sağladı.

BNP Paribas'nın Global Girişimcilik Raporu'nda Türkiye,  Çin ve Hong Kong ile birlikte girişimcilik açısından en elverişli ülkeler arasında gösterildi. Bu üç pazar da, girişimcilerin yaratabilecekleri değer açısından oldukça değerli ve yüksek potansiyele sahip. Belirtilen pazarlarda, girişmciliğe teşviğin de yüksek seviyede olması oldukça önemli.

Girişimci müşterilerine daha iyi hizmet sağlamayı amaç edinen BNP Paribas Wealth Management'ın hazırladığı  bu rapora göre, melek yatırımcılar toplam gerçek varlıklarının %10'una yakınını melek yatırıma ayırıyor ve bu da, melek yatırımcıların bu konudaki kararlığının en önemli göstergesi. Girişimciliğin, hem ekonomiye hem de refah seviyesine katkısı büyük ve bunun yatırımlarla destekleniyor olması da dünya adına güzel bir gelişme.

Melek yatırımcıya dönüşen başarılı girişimcinin profili nasıl?

Girişimini başarıya ulaştıran, elde ettiği varlıkla birer melek yatırımcı haline gelen girişimcilerin profilleri oldukça dikkat çekici. Yaş ortalaması 32 ve çoğunlukla erkeklerden oluşan girişimciler, aslında aileden gelen bir girişimcilik anlayışına sahip. Bu girişimciler, en az 5 şirketi yönetmiş durumdalar ve en çok finans, perakende ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteriyorlar. Toplam bireysel varlıklarının yüzde 9.4'ünü melek yatırıma ayıran bu girişimciler, yüzde 28 dönüş bekliyorlar.

Türkiye'de girişimcilik aile mirası

Servet sahibi yatırımcıların yüzde 60'ının aile geçmişinde bir işyeri sahipliği bulunuyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Tayvan, İspanya, Polonya ve bazı Orta Doğu ülkelerindeki girişimcilerin yüzde 75'inin aile mirası bulunuyor. Burada yola çıkarak, Türkiye'de girişimciliğin bir aile mirası olduğu da raporda belirtiliyor.

Melek yatırımcılar en çok finansal hizmetler, perakende ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren girişimlere ilgi duyuyor ve bu alanlara yatırım yapıyor. İtalya, İsviçre ve Türkiye'de melek yatırımcılar daha yüksek bir konsantrasyona sahip olduğunu söyleyebiliriz. Melek yatırımcılar bu ülkede toplam varlıklarının daha büyük bir kısmını melek yatırım işine ayırıyor. Belirttiğimiz gibi, melek yatırımcılar ortalama varlıklarının yüzde 9.4'ünü melek yatırıma ayırırken, Türkiye'de bu oran yüzde 10.6 olarak ortalamanın üstünde kalıyor. Kısacası Türkiye'deki melek yatırımcı profili, toplam varlığının yüzde 10'undan fazlasını melek yatırıma ayırıyor.

Melek yatırımcılığın riskinin düşük olduğuna inanılıyor

Melek yatırımcılık, melek yatırımcılar tarafından düşük bir risk olarak algılanıyor. Türk melek yatırımcıların yüzde 77'si, Alman melek yatırımcıların ise yüzde 78'i melek yatırımcılığı düşük bir risk olarak görüyor. Bu noktada, melek yatırımcılığın bir avantajı olduğunu ve melek yatırımcıların, beğendikleri, inandıkları projelere yatırım yapma özgürlüklerinin yattığı kesin. Çin'de ise durum biraz daha farklı ve melek yatırım daha riskli bir yatırım çeşidi olarak algılanıyor.

Raporun ve araştırmanın geneline baktığımızda, Türkiye'deki melek yatırımcılık ekosistemi açısından çok olumlu bir tablo mevcut olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Gün geçtikçe daha çok girişimcinin birer melek yatırımcıya dönüşmeye başlayacağı kesin.

Sami Eyidilli