Tematik Yatırımcılık, Tematik Fon
Tematik Yatırımcılık, Tematik Fon

İlk Bakış: Tematik Yatırımcılık

11.11.2016

Küresel yatırımcılık ekosisteminin yaklaşık beş yıldır gösterdiği tematik yatırımcılığa eğilimi artarak devam ediyor. 

SaaS, donanım ve B2B gibi belirlenmiş temalarda yatırımlar gerçekleştirmek için oluşturulan tematik fonlar, yatırımcılara girişimlere verdikleri operasyonel desteği daha önce görülmemiş seviyelere çıkarma kabiliyeti sağlıyor. 

Özellikle erken aşamadaki girişimleri hedefleyen tematik fonlar, sundukları maddi, teknik ve entelektüel destek ile onları kısa sürede sürdürülebilir hale getirebiliyor. Normal şartlarda ulaşamayacakları sektör özelindeki araçlara ve tecrübenin getirdiği kabiliyetlere tematik fonlar ile ulaşan girişimlerin daha hızlı ve sağlıklı büyümeleri sürpriz olmasa gerek.

Tematik fonlar isteyen yatırımcılara doğrudan mentor işlevi biçebiliyor. Yatırımcılar dar temaya dair bilgi birikimlerinin yanı sıra, işletme tecrübeleri ve araştırma verileriyle de girişimlere destek olabiliyor. Öte yandan bir alanda uzmanlaşmak, yatırımcılara söz konusu dikeyin başarı-başarısızlık desenlerini çıkarma ve yatırım risklerini azaltma şansı da sunuyor.

Yatırım pazarının gitgide kalabalıklaşması, tematik yatırımcılığı bir nevi ayrıştırıcı olarak da akla getirebilir. Umut vaat eden girişimciler, alana dair tecrübeli ve uzmanlaşmış yatırımcılar ile anlaşmak istediklerinde, ilk çalacakları kapı kendi alanını hedefleyen tematik yatırımcılarınki olacaktır. Kaldı ki zeki bir girişimciden de tematik yatırımcıları ve fonları diğerlerine tercih etmeleri beklenmeli.

Önümüzdeki dönemde tematik yatırım fonlarının ve melek yatırım ağlarının çeşitlenerek artacağı öngörülüyor. Yeni dikeylerin ortaya çıktığı, büyüdüğü ve eskilerini dönüştürdüğü ekosistem döngüsünün işlemeye devam etmesi için tema göz etmeden çalışan serbest yatırımcılara ihtiyaç duymaya da devam edeceğiz.


Melek Yatırım Platformu