bireysel-katilim-yatirimcisi-lisansi-verebilen-ilk-banka-teb-oldu-2

Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı verebilen ilk banka TEB oldu

13.02.2015

Hazine Müsteşarlığı, TEB Özel Melek Yatırım Platformu’nu akredite bir Melek Yatırımcı Ağı olarak onayladı. Böylece TEB Özel, Melek Yatırımcı adaylarına Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) Lisansı verebilecek.

Türkiye’de ‘melek yatırım’ konseptini alternatif bir yatırım fırsatı olarak müşterilerine sunan ilk banka TEB Özel tarafından kurulan Melek Yatırım Platformu, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanarak, melek yatırım ağı olarak yetkilendirildi. Akreditasyon ile bir bankanın ‘melek yatırım’ konusunda kamu otoritesi tarafından yetkilendirilen ilk platformuna sahip olma ayrıcalığı kazanan TEB Özel Bankacılık, Melek Yatırım Platformu ile yatırımcılara lisans verebilecek, ağ kanalıyla yapılan yatırımların belge ve bilgilerini Hazine Müsteşarlığı’na iletip yatırım süreçlerini takip edebilecek. 

Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) Lisansı’na kimler başvurabilir?

Kişisel varlıklarını, tecrübelerini ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişiler Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) olarak tanımlanmaktadır.

Lisans başvurusunda bulunacak BKY’ler, yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarından birine göre, istenen belgeleri akredite olmuş ağlar vasıtasıyla Hazine Müsteşarlığı’na ibraz ederler.

BKY olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) Lisansına sahip olmaları gerekir. 

Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) Lisansı ücretli mi?

TEB Özel Melek Yatırım Platformu Ağı aracılığı ile BKY Lisansına başvuran TEB Özel Bankacılık Müşterilerinden herhangi bir başvuru ücreti talep edilmeyecektir. 

BKY Lisansına Sahip Melek Yatırımcılara Sağlanan Vergi Avantajları Nelerdir? 

Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) Lisansı’na sahip melek yatırımcılar, TEB Özel Melek Yatırım Platformu üzerinden yatırım yaparken, çeşitli vergi avantajlarından da yararlanabiliyor. Bu kapsamda, girişim şirketinde sahip oldukları hisse bedelinin %75’ini yıllık beyannamelerinde vergi matrahından düşebiliyorlar. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik projeleri kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan yatırımcılar içinse bu oran yüzde 100 olarak uygulanıyor.

Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) Lisansı Ne Kadar Süre Geçerlidir?

BKY’lere verilen lisanslar beş yıl için geçerlidir. BKY lisansının geçerlilik süresinin başlangıç tarihi, BKY’nin adı ve soyadı, lisans numarası ile Müsteşarlık tarafından gerekli görülen diğer hususlar lisans belgesinde belirtilir. Lisans süresi sonunda BKY’ler akredite olmuş BKY ağları vasıtasıyla güncel belgelerle birlikte lisans yenileme talebinde bulunabilirler. Lisans yenileme talebi Müsteşarlıkça belirlenecek ölçütlere göre değerlendirilerek BKY’nin sahip olduğu lisansın süresi beşer yıllık sürelerle uzatılabilir.

BKY’ler, ortak yatırımlar hariç lisanslarının beş yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla yirmi farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için devlet desteği alabilir. Bu sınırı aşan yatırımlar için devlet desteği sağlanmaz.

Detaylı bilgi ve sorularınız için tebozelmelek@teb.com.tr mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Melek Yatırım Platformu