avrupa-nin-yeni-hedefi-sikir-iklim

Avrupa'nın Yeni Hedefi: Sıkır İklim

07.12.2018

Avrupa ülkeleri iklim değişikliğini frenlemek için önemli adımlar atmaya devam ediyorlar. Ancak şimdi daha iddialı bir hedefleri var: 2050’ye kadar “sıfır iklim” politikası.

Peki nedir bu sıfır iklim (climate neutral) politikası? Yenilenebilir enerjinin daha yaygın kullanımını teşvik eden politika, sıfır sera gazı emisyonunu hedefliyor. 2050 yılına kadar temiz enerji kullanım oranının yüzde 80 artmasını öngören strateji kapsamında elektrik taşımacılığına geçişin üzerinde duruluyor.

AB Enerji Komisyonu üyelerinden Maroš Šefčovič'e göre, bu hedefi gerçekleştirmek için "önemli ölçüde ek yatırım" gerekiyor. Hedeflenen 290 milyar euroluk yatırıma ulaşmak içinse 175 milyar euro ek yatırım gerekli.

Bununla birlikte AB, fosil yakıt ithalatını azaltarak, hava kalitesini yükselterek (böylece sağlık bakım maliyetlerini düşürerek) verimliliği arttırmayı ve eninde sonunda maliyetten tasarruf edeceğine inanıyor.

Šefčovič, ekonomik büyümenin ve çevre dostu stratejilerinin karşılıklı olarak münhasır olmadığına dair tarihsel kanıtlara da işaret etti. Emisyonların 1990'dan bu yana yüzde 22 'lik bir düşüşle karşılaştığını, GSYİH'nin ise yüzde 58'lik bir artış kaydettiğini belirtti. Hükümetlerin tüm yatırımları tek başlarına halledemediğini belirten Šefčovič, özel şirketler için çıkarılacak teşviklerin önemine değindi.

AB'nin hedefine ulaşıp ulaşamayacağını kestirmek zor. Zira buna itiraz eden AB’ye bağlı milletlerin her birinin kendine göre haklı olduğu konular var. Örneğin Almanya genel olarak otomobiller için daha yüksek emisyon azaltma hedeflerine direnirken, Polonya da büyük ölçüde kömüre bağımlı ve güneş ve rüzgar tesislerine karşı olmasa bile kömürü tamamen terk etmeye yönelik çabaları çok hoş karşılamıyor.

AB, aynı zamanda, ekonomik politikada dramatik değişimlerin üstesinden gelmeye yanaşmayan Macaristan'ın Viktor Orbàn gibi milliyetçi liderlerin direnişiyle de karşı karşıya kalabilir. 2050 hedefi önemli bir başlangıç, ancak bazı ülkeler değişmeyi reddederse, bu diğer ülkeler için de heves kırıcı olabilir.